fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljörätt

Det miljörättsliga systemet i Sverige består av tillstånds- och tillsynsmyndigheterna (kommunala nämnder, länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer ), mark- och miljödomstolarna och överinstansen Mark- och miljööverdomstolen. Miljöbrott hanteras av tingsrätterna och överinstanser. Den svenska miljölagstiftningen har samlats i miljöbalken, som innehåller viktiga principer såsom hänsynsregler och att förorenaren ska betala. En stor del av lagstiftningen i miljöbalken härrör från EU:s lagstiftning. EU:s direktiv tolkas och införs i egenhändigt utformad svensk lagstiftning, medan EU-förordningar gäller direkt.


Sverige missar luftmål – EU vidtar åtgärder

Idag 10:41