tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Naturgas

Naturgas är en gasblandning som till största delen består av metan. Det är ett bränsle med låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas släpper ut 25 procent mindre koldioxid jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol. Ur miljö- och klimatsynpunkt betraktas dock naturgas som allt annat än naturlig. Miljörörelser väljer att istället kalla det för fossilgas, eller skiffergas och lyfter fram nackdelarna för miljön och klimatet. Kritiken riktas ofta mot så kallad spräckning då gasen utvinns ur grunda skifferlager. Naturgas står för en fjärdedel av världens energiförsörjning. I USA började man använda naturgas redan vid sekelskiftet och i norra Europa togs gasen i bruk på 1950-talet. Jordens naturgastillgångar är mycket omfattande, stora fyndigheter finns i Ryssland, Iran, Algeriet och Nordsjön. Inom EU svarar naturgasen för uppemot 25 procent av försörjningen med energi.


EU-veckan: Tusentals miljarder till klimatomställning och tuffare kemikalietillsyn på importvaror

18 november 2022, 10:09