lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Östersjön

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Åtgärder som gör något åt detta står högt upp på agendan för miljöorganisationer och miljöpolitiker i de länder som har Östersjökust. Mycket problemen beror på Östersjöns utsatta läge. Omringat av tätt befolkade landområden och med bara smala sund som förbindelse till världshaven blir alla utsläpp kvar länge. Övergödning är ett allvarligt problem i Östersjön. Sedan 1940-talet har tillförseln av de viktigaste näringsämnena kväve och fosfor till havsområdet flerdubblats. Detta har orsakat stora ekologiska förändringar. En del arter drar nytta av det ökade tillflödet av näring, medan andra får svårare att konkurrera och minskar i omfattning eller försvinner helt. En av övergödningens effekter anses vara att havsbottnarna drabbas av syrebrist. Idag är den syrefria bottenytan nära tre gånger större än vid millennieskiftet. Trots kostsamma åtgärder, nya lagar och regler är totalhalterna av näringsämnen i ytvattnet i dag högre än de var i början på 1970-talet.


EU-veckan: Färre farliga kemikalier, miljömärkning för datahallar, etablering av vätgasbank

21 oktober 2022, 09:49