söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Växthusgaser

Växthusgaser kallas de gaser som hindrar värmestrålning att lämna atmosfären och därmed bidrar till jordens uppvärmning. De vanligaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Växthusgaser delas upp i naturliga växthusgaser och konstgjorda växthusgaser. Vattenånga anses utgöra den största andelen växthusgaser i atmosfären. Eftersom halten vattenånga i luften är temperaturberoende kan halten vattenånga öka av att andra växthusgaser ökar i atmosfären. En annan viktig växthusgas är koldioxid. I klimatdiskussioner används ibland begreppet koldioxidekvivalenter för att beskriva andra växthusgasers effekt på klimatet.


Han minskade EU:s utsläpp med 2,5 miljarder ton

Klimat

­

På några månader skulle han ena 19 EU-länder. Kommissionen arbetade mot honom. Här är historien om en svensk superförhandlare.

Igår 07:30