Omvandling av CO2 till etanol – så enkelt är det

Nyligen meddelade forskare att de hittat en enkel metod för att omvandla koldioxid till etanol. Upptäckten ses som ett genombrott som kan medverka till att bromsa utsläppen av växthusgaser. Upptäckten skedde av en slump.

Det är forskare på det statligt finansierade amerikanska Oak Ridge National Laboratory som gjorde upptäckten som nyligen presenterades. Upptäckten gjordes enligt forskare av en slump. Forskarlaget försökte visserligen hitta ett sätt att konvertera koldioxid till etanol men alla var övertygade om att processen skulle kräva ett stort antal steg och katalyser. Alla blev därför ytterst överraskade när det stod klart att processen var ytterst enkel och bara krävde en katalys. Katalysatorn bestod av kol, kväve, koppar samt en elektrisk laddning på 1,2 volt.

Eftersom processen är enkel, de nödvändiga komponenterna förhållandevis billiga och etanol redan är ett befintligt drivmedel har stora förhoppningar väckts om att kunna skala upp processen till industriell nivå.

Se filmen från där Oak Ridge National Laboratory berättar om sin forskning