Oro för ökad arbetsbelastning med ny kategorisering av miljöfarliga verksamheter