Oron för klimatet växer i Europa

Klimatfrågan är nu de europeiska medborgarnas näst viktigaste orosmoment. Det visar en ny opinionsundersökning.

Klimatdemonstrationer i Tyskland Foto: Andol/ Wikimedia Commons

Årets Eurobarometer, som genomfördes under våren, visar att klimatfrågan passerat ekonomi, den offentliga sektorns finanser och terrorism som EU:s viktigaste prioritering när EU: medborgare får säga sitt. Den enda frågan som ansågs viktigare än klimatfrågan var invandring. Enligt Eurobarometern anser 22 procent av EU-medborgarna att klimatfrågan är en av EU:s två viktigaste frågor att hantera. Den siffran har därmed gått upp med 6 procentenheter sedan förra årets Eurobarometer. Imigrationen, som toppar listan, anses vara en av de två viktigaste frågorna av 34 procent av EU-medborgarna.

Också övriga miljöfrågor anses i dag viktigare än tidigare av EU:s medborgare. I år ansåg 13 procent av EU-medborgarna att miljö var en av EU:s två viktigaste prioriteringar. Frågan ökade från 9 procent år 2018.

I Eurobarometern får de tillfrågade också svara på vilka som är de två viktigaste prioriteringarna för regeringen i den tillfrågades hemland. Här pekades klimatfrågan ut av 20 procent av EU-medborgarna.

Eurobarometern genomför opinionsundersökningar för EU:s institutioner sedan 1973.