Orsakssamband och arsenikhalter avgörande i Bolidenmålet