Över 1,5 miljarder kronor satsat på utemiljöer i utsatta bostadsområden