Överdomstol tillåter utbyggnad i skyddat vattendrag