Ozonskiktet kan vara återställt år 2060

Sedan ozonförstörande ämnen förbjöds i slutet av 1980-talet har hålen i ozonlagret succesivt minskat. Nu visar en ny FN-studie att ozonskiktet kan vara helt återställt år 2060.

Foto: Nasa

Enligt den nya rapporten kommer det övre lagret av ozon över den norra hemisfären att vara återställt år 2030, medan skadorna över den södra hemisfären kommer att ha reparerats år 2050.

Den bakomliggande orsaken till ozonlagrets återhämtning är Montrealprotokollet, det förbud mot ozonnedbrytande ämnen som världens länder enades om 1987. Montrealprotokollet brukar räknas som en av de största succéerna i miljöpolitiken. Överenskommelsen ledde till att länderna fasade ut och så småningom ersatte ozonnedbrytande ämnen som klorfluorkarboner som användes i kylskåp, sprayflaskor, brandsläckare och lösningsmedel.

År 2012 upptäckte forskare att utsläppen av klorfluorkarboner ökar igen, trots förbudet. Utsläppen har spårats till östra Asien men vem eller vilka som ligger bakom utsläppen är inte klarlagt. Enligt den nya FN-studien kommer ozonskiktets läkning försenas med 20 år om läckan inte upphör.