På jakt efter kemiska fingeravtryck i Östersjön

Dioxinhalten i fet matfisk från Östersjön är förhöjd och har inte minskat sedan mitten av 1980-talet, trots att industrin minskat sina utsläpp. Nu har forskare vid Umeå Universitet kartlagt dioxinhalterna av ytsedimenten i Östersjön - och sett ett samband mellan ytsedimentens och fiskens dioxinhalter.