Paris bästa huvudstad i EU för fordonsdelningstjänster