Parisavtal kan ställa högre klimatkrav på jordbruket

Budet i förhandlingarna under klimattoppmötet i Paris är att EU ska minska utsläppen med 40 procent. Det kommer innebära stora förändringar för jordbruket.

Ett avtal om minskade utsläpp ställer nya krav på jordbruket. Enligt forskaren och docenten Ulf Sonesson, står nötkötts- och mjölkproduktionen inför den största utmaningen. Men han menar också att potentialen att minska klimatutsläppen i den svenska livsmedelsproduktionen är stor, rapporterar tidningen Lantbruk & Skogsland.

Han säger att det är i primärproduktionen som de största klimatvinsterna kan göras och då framför allt i animalieproduktionen.

Några av utmaningarna i jordbruket är kornas metanutsläpp, att få ned svinnet av grovfoder och minska kalvdödligheten.

– Den som har en god djuromsorg med minskad risk för djurdödlighet har en fördel inför klimatanpassningen, säger Ulf Sonesson till Lantbruk & Skogsland.

I dag står jordbruket för 13 procent av utsläppen i Sverige. Hur en minskning av utsläppen ska genomföras, finns det ännu ingen färdig plan för.

– Kanske kommer det att handla om en totamängd klimatavgaser som är acceptabel att släppa ut, och som ska fördelas på antal djur, säger Ulf Sonesson.