Parlamentet föreslår tuffare utsläppsminskningar för bilindustrin