Parlamentet och ministerrådet överens om skogsberäkning