Pavan Sukhdev blir ny ordförande för WWF International

Den indiske miljöekonomen Pavan Sukhdev är en pionjär inom grön ekonomi och gröna räkenskaper.

Den indiske miljöekonomen Pavan Sukhdev blir ny ordförande för WWF International. Pavan Sukhdev har lång erfarenhet av den internationella bank- och finanssektorn. Mellan 2008-2011 ledde han arbetet med gröna räkenskaper och ekosystemtjänster för FN:s miljöorgan. Han är också hjärnan bakom TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) som satt agendan för hur man idag värderar ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Tillsammans med sitt team har Pavan Sukdhdev undersökt hur mycket det skulle kosta att rädda till exempel korallrev och tropisk skog. De har sedan jämfört kostnaden med de långsiktiga kostnader som förlusten av biologisk mångfald skulle leda till. 2016 mottog Pavan Sukdhdev Blue Planet Prize, för sitt pionjärarbete inom grön ekonomi och gröna räkenskaper.

Pavan Sukhdev efterträder Yolanda Kakaobadse som lämnar ordförandeskapet i slutet av året efter åtta år på posten.