Per Bolund ännu inte beredd att sätta mål för cirkulär ekonomi