Per Bolund: Förslaget om en statlig grön obligation är spännande