Per Bolund: Så påverkar nya konsumtionsmönster producenterna