Personerna på plats 1-10 på listan

 1. Mattias Goldmann, vd på Fores (37)
  Läs intervjun med ettan här.
 1. Åsa Romson, klimat- och miljöminister (MP) (16)
  Trots de tidvisa stormarna kring Sveriges klimat- och miljöminister och ett svårt parlamentariskt läge har hon stått stadigt med sin kunskap i frågorna som grund. I Paris arbetade hon dag och natt och hade en central roll i förhandlingarna som medlare i anpassningsfrågor. Genom initiativet Fossilfritt Sverige och den största miljöbudgeten på länge har hon skickat ut en politisk signal till näringsliv och kommuner att arbetet ska skalas upp.
 2. Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Center (7)
  Johan Rockström är en av Sveriges starkaste miljöprofiler. Sommaren 2015 nådde han ut till en bred allmänhet när han ägnade stora delar av sitt sommarprat åt miljöfrågan. Programmet fick sommarens högsta lyssnar­siffror. Han har också en viktig roll för hållbarhetspolitik, som expert i Miljömålsberedningen och medlem i regeringens Agenda 2030-delegation.
 3. Maria Wetterstrand, ordförande Miljömålsrådet (5)
  Det före detta miljöpartistiska språkröret klev under 2015 upp på två tunga poster på miljöområdet och har också levererat resultat. Som ordförande för miljömålsrådet presenterade hon tillsammans med 16 myndigheter och länsstyrelser en gemensam åtgärdslista som myndigheterna ska jobba med för att nå miljömålen.
 4. Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen och Återvinningsindustrierna (14)
  Den före detta EU-parlamentarikern och cirkulära ekonomi-förespråkaren har genom sin djupa kunskap och sitt engagemang inom hållbarhetsområdet lyft nivån på debatten i Sverige. I år fick han särskilt sola sig i rampljuset när han kunde berätta att miljömålsberedningen kommit överens om formerna för ett klimatramverk och ett tidigarelagt mål för noll nettoutsläpp. En parlamentarisk enighet var länge långt ifrån självklart.
 5. Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute (12)
  Den självklara rösten i klimatdebatten har i år blivit en tung röst även när det gäller övriga hållbarhetsfrågor. Han har gång på gång lyft FN:s nya hållbarhetsmål och utmanat med uppfriskande förslag, som att koppla målen till statsbudgeten. Han rör sig naturligt mellan näringsliv, forskning och politik, mellan nationellt och internationellt – med en aldrig sinande optimism kombinerat med ett mod att utmana rådande normer.
 6. Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen (5)
  Klimatdebatten behöver både allvar, hopp och kritik. Naturskyddsföreningens generalsekreterare lyckas ofta förena de tre, inte sällan med ett uppmanade eller hoppfullt utropstecken: En annan värld är möjlig!
 7. Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket (Ny)
  I höstas klev han på GD-posten och har trots sin korta tid där redan hunnit dra igång en omorganisation för att komma till rätta med överlappande strukturer och göra myndigheten mer öppen, enkel och skapa bättre förutsättningar för att nå miljömålen. En positiv och kunnig kraft med intresse för såväl FN:s hållbarhetsmål som nördiga miljöfrågor samt en stor portion humor.
 8. Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg (40)
  Professorns engagemang märks främst internationellt, bland annat som gästprofessor på College de France i Paris, som chefsekonom på Environmental Defense Fund i New York och när han leder forskningskommittén inom Environment for Development, som stödjer miljöekonomer i utvecklingsländer. Sterner var en av huvudförfattarna för kapitel 15 i IPCCs femte utvärdering om klimatförändringarna.
 9. Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden (2)
  ”Inget företag kan vara långsiktigt framgångsrikt om inte hållbarhet står högt på agendan.” De bevingade orden kommer från Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson. Under 2015 var AP4 en av fyra initiativtagare till PDC, en koalition som inför klimatmötet i Paris hade som målsättning att samla ett pensionskapital på 100 miljarder dollar och placera dem klimatsmart. Målet uppnåddes med råge, istället för fyra fonder blev det 25 och kapitalet är i dag 3 200 miljarder dollar.

Tillbaka till hela listan.