Personerna på plats 11-20 på listan

 1. Lin Lerpold, föreståndare för Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm (Ny)
  Handelsforskaren Lin Lerpold, som tidigare jobbat i tio år med företagsstrategi inom oljeindustrin, fyller med sin långa erfarenhet och bredd av perspektiv och infallsvinklar när det gäller sociala aspekter av hållbarhet en viktig roll i utvecklingen av hållbara marknader. Genom sin forskning kring samhällsansvar och hållbar utveckling är hon en av de centrala figurer som står för den omdanande kraften inom Handelshögskolan i Stockholm.
 2. Isabella Lövin, biståndsminister (MP) (21)
  Med 30 miljarder i biståndsbudget är Isabella Lövin den minister som har störst inflytande över frågor som rör hållbar utveckling. Hon är också ansvarig för regeringens globala utvecklingspolitik och för att se till att alla ministrar bidrar till den globala hållbarhetsagendan.
 3. Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF (77)
  Som svensk generalsekreterare för en av världens största miljöorganisationer är Håkan Wirtén ständigt aktuell. Han driver passionerat WWF:s hjärtefrågor både i och utanför Sverige.
 4. Antonia Ax:son Johnson, företagsledare och grundare av Axfoundation (25)
  Antonia Ax:son Johnson är ett säkert namn på listan som aktiv matriark, ägare och pådrivare för miljö- och hållbarhetsarbetet inom Axel Johnson-gruppen.
 5. Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige (85)
  Med kreativa och tänk­värda kampanjer fortsätter Greenpeace att sätta agendan för den svenska miljödebatten. Som chef för den svenska grenen av organisationen bidrar Annika Jacobson till att påverka företags och politikers beslut, samtidigt som hon för in det globala perspektivet i den svenska miljödebatten. Under 2015 fick Greenpeace erbjudande om att köpa Vattenfalls brunkolsverksamhet stor internationell uppmärksamhet.
 6. Stina Billinger, planeringschef på närings­departementet (S) (51)
  Med sin breda kompetens inom hållbarhetsområdet har Stina Billinger blivit en oumbärlig resurs som hjälper näringsdepartementet att driva statliga och privata företags hållbarhetsarbete. Mikael Dambergs rekrytering kan ses som ett tecken på att näringsministern förstått hur viktig hållbarhetsfrågan är för det svenska näringslivet.
 7. Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet (26)
  Som ledamot i Solelkommissionen och i Ekobanken fortsätter Johan Öhnell sitt outtröttliga arbete för att öka andelen förnybar energi. Sveriges mest erfarna solcellsentreprenör har också varit drivande bakom den skattereform som gynnar nettoproduktion från solceller.
 8. Mikael Karlsson, KTH-forskare och ordförande för European Environmental Bureau (32)
  I sin nya roll som forskare på KTH fortsätter Mikael Karlsson att synliggöra system­brister i miljö- och klimatpolitiken och som ordförande i European Environmental Bureau på ett hårt och kunnigt sätt driva på den hållbara agendan i samhället.
 9. Ingrid Petersson, generaldirektör för Formas (Ny)
  Som generaldirektör för en myndighet som delar ut över en miljard i forskningsanslag till hållbar utveckling har Ingrid Petersson en mycket viktig position i Hållbarhetssverige. Hon är även med i regeringens nya delegation för att genomföra Agenda 2030 i Sverige. Att hitta hållbara lösningar på miljöproblemen är kritiskt och Formas bidrag till forskningen är oumbärligt.
 10. Stefan Henningsson, senior rådgivare för klimatinnovation på WWF International (Ny)
  Även om han inte är lika medialt synlig som många andra i svenska miljöorganisationer är han ett tungt namn både på hemmaplan och internationellt när klimatinnovationer och cleantech kommer på tal.

Tillbaka till hela listan.