Personerna på plats 21-40 på listan

 1. Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP) (96)
  Finansmarknadsministern har under sin tid flyttat fram positionerna för en hållbar finansmarknad, inte minst under Parismötet. En pågående utredning om den nya delningsekonomin, rundabordssamtal med branschen om hållbara fonder, en utredning om jämförbarheten mellan fonders hållbarhetsarbete och uppdrag till Finansinspektionen om klimat och finansiella stabiliteten är några exempel.
 2. Tomas Kåberger, professor på Chalmers (76)
  Chalmersprofessorn har gjort sig känd vida för sin djupa kompetens inom energiområdet. Han leder också exempelvis Japans organisation för förnybar energi och sitter i Vattenfalls styrelse sedan ifjol. Vi följer utvecklingen med spänning.
 3. Karin Thomasson (MP), ordförande i Klimatkommunerna
  Som ordförande för den förening som samlar de 35 kommuner som kommit längst i klimatarbetet har Karin Thomasson fullt av energi i debatten. Syftet med organisationen är erfarenhetsutbyte, påverkan och spridning av metoder och exempel.
 4. Niklas Zennström, grundare av Skype och Zennström Philanthropies (17)
  It-entreprenören Niklas Zennström stödjer genom sin organisation Zennström Philanthropies projekt inom miljö och mänskliga rättigheter.
 5. Andreas Cervenka, författare och journalist på Svenska Dagbladet (23)
  Som skribent på en av Sveriges största morgontidningar fortsätter ekonomijournalisten och debattören Andreas Cervenka att lyfta frågor som rör en hållbar finansmarknad.
 6. Caroline Berg, ordförande i Axel Johnson-koncernen (Ny)
  I fjol blev Antonia Ax:son Johnsons dotter Caroline Berg styrelseordförande i Axel Johnson-gruppen. Koncernen driver en tydlig hållbarhetsagenda och har bland annat satt upp konkreta mångfaldsmål om att minst 20 procent av cheferna ska ha utländsk bakgrund till år 2020.
 7. Johanna Sandahl, ordförande för Naturskydds­föreningen (59)
  Som ordförande för Sveriges största och äldsta miljöorganisation är Johanna Sandahl miljörösten för 224 000 medlemmar. Hon höjer ofta rösten i frågor som rör mat, jordbruk och ekologisk produktion.
 8. Mikael Damberg, näringsminister (S) (Ny)
  Det senaste året har Mikael Damberg allt oftare lyft fram miljö och hållbarhet kopplat till näringspolitiken. Några exempel från senaste tiden är regeringens nyindustrialiseringsstrategi och beslutet om ökade krav på statliga bolag att rapportera klimatpåverkan.
 9. Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten (91)
  Med en forskningsbudget på 1,5 miljarder kronor spelar Energimyndigheten en viktig roll för att ta fram de tekniska lösningar som kommer att krävas om Sverige ska klara framtidens energiomställning.
 10. Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister (58)
  Johanna Grant har etablerat sig som en tung röst i debatten om hållbar bilism. Under hennes ledning har Gröna Bilister tagit en ny inriktning och arbetar i dag mer med beteendeförändringar och mobilitet.
 11. Emma Enebog, hållbarhetschef på Myrorna (Ny)

Läs en längre intervju med Emma Enebog här.

 1. Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia (17)
  Skandias hållbarhetschef står för mod och nytänkande i en konservativ bransch. Hennes brinnande engagemang och hennes envisa arbete för att placera hållbarheten och kunderna i centrum gav henne utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetschef 2015.
 2. Rickard Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (C) (Ny)
  Med plats både i Energikommissionen och i Miljömålsberedningen sitter Rickard Nordin i två av de tyngsta politiska processerna på miljöområdet just nu. En av Alliansrösterna med störst inflytande i klimat- och energifrågor som är skarp motståndare till ”regeringens röda skattechock” och istället förespråkar grön skatteväxling.
 3. Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad (MP) (Ny)
  Sedan Katarina Luhr tog över miljöborgarrådsposten i Stockholms stad har hon skärpt stadens miljö- och klimatmål. Stockholm ska nu vara fossilbränslefritt 2040 istället för, som tidigare, 2050. Biltrafiken ska minska, matavfallet ska tas omhand och andelen ekologisk mat som staden köper in ska öka, från 25 till 50 procent.
 4. Yvonne Ruwaida, statssekreterare på miljödepartementet (MP) (Ny)
  Trots visst motstånd från partikollegorna har statssekreteraren Yvonne Ruwaida lyckats ena regeringen i frågan om skattebefrielse för biobränslen inom EU. Nu driver hon förhandlingarna inom unionen och om hon får sin vilja fram så kommer åtminstone biogas att skattebefrias inom EU från och med 2020.
 5. Stefan Löfven, statsminister (S) (74)
  Budskapet från landets ledare ska inte förringas som signalkraft. Under Parismötet tryckte Löfven på för att stoppa fossila subventioner globalt och passade på att försöka sprida initiativet Fossilfritt Sverige. Efter ett multilateralt samarbete om att implementera 2030-agendan har han även varit drivande i genomförandet på hemmaplan.
 6. Eva Thörnelöf, kanslichef på regeringens kansli för strategi- och framtidsfrågor (Ny)
  Naturvårdsverkets före detta vikarierande generaldirektör fick genast en annan viktig roll, som chef på regeringens kansli för strategi- och framtidsfrågor. Hon får därmed en betydande roll som stöd till framtidsminister Kristina Persson (S) i hennes arbete för grön omställning och global samverkan.
 7. Karin Markides, ordförande för regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling (Ny)
  Den före detta Chalmersrektorn och kemiprofessorn blev i somras ordförande för regeringens vetenskapliga råd. Här leder hon tolv framstående forskare som främst ska ge inspel till framtidsminister Kristina Persson och regeringens tre expertgrupper för grön omställning, framtidens arbete och global samverkan.
 8. Annika Digréus, miljöreporter på Sveriges Radio (Ny)
  Med intressanta vinklar och ett pedagogiskt tilltal har den initierade miljöreportern Annika Digréus fått ett brett genomslag och lockat nya lyssnare att intressera sig för miljö- och klimatfrågor. Under 2015 var hon en av de journalister som rapporterade från klimatmötet i Paris.
 9. Carina Lundberg Markow, chef för ägarstyrning, Folksam (1)
  Carina Lundberg Markow är en tung röst i den svenska miljö- och hållbarhetsdebatten. Hon är en orädd person som inte drar sig för att diskutera känsliga frågor eller kritisera företagsledningar som misskött sig.

Tillbaka till hela listan.