Personerna på plats 41-60 på listan

 1. Gunvor G Ericson, statssekreterare på miljödepartementet (MP) (Ny)
  Statssekreteraren Gunvor G Ericson har inte hörts och synts mest i politiken men har en hel del inflytande i regeringen och inte osannolikt en person som kommer att bli en allt starkare röst i den rödgröna regeringen.
 2. Matilda Ernkrans, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott (S) (Ny)
  Hennes roll som både gruppledare för S-ledamöterna i riks­dagen och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet ger henne en central position i svensk miljö- och klimatpolitik. Här blir hon en viktig länk för att försöka skapa gehör för de rödgröna förslagen.
 3. Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys och vicerektor för hållbar utveckling på KTH (62)
  KTH:s vicerektor för hållbar utveckling använder sin stora kunskap och sitt engagemang i ämnet in i debatter som speglar intressanta mål­konflikter i samhället. På senaste tiden har han debatterat om att Trafikverkets planer är på kollisionskurs med klimatmålen.
 4. Johan Ununger, vd för Saltå Kvarn (36)
  I och med bolagets framfart och matfrågans högaktuella ställning i samhällsdebatten fortsätter Johan Ununger att göra skillnad, främst när det gäller omställningen från konventionellt till ekologiskt jordbruk.
 5. Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen (6)
  Hennes holistiska syn på miljö- och hållbarhetsfrågor har fått stort genomslag och var en av de faktorer som gjorde att Charlotta Szczepanowski utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2014.
 6. Palle Stenberg, grundare och vd på Nudie Jeans (Ny)

Läs hela intervjun med Palle Stenberg här.

 1. Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M (Ny)
  Under Anna Geddas ledning fortsätter H&M omställningen mot mer hållbara råvaror och ett större producentansvar inom textil- och modebranschen. Genom att som tidigare placera sin hållbarhetschef i ledningsgruppen visar H&M att man tar miljö- och hållbarhetsfrågorna på allvar.
 2. Marianne Bogle, verksamhetschef för CSR Sweden (67)
  Som chef för ett företagsnätverk med medlemmar som Vattenfall, Pfizer och Telia­Sonera har Marianne Bogle en unik chans att påverka och får stora bolag att anamma hållbarhetsfrågorna genom att förmedla kontakter, erfarenhet och kunskap.
 3. Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen (Ny)

Läs hela intervjun med Seher Yilmaz här.

 1. Maria Gardfjell, kommunalråd i Uppsala kommun (MP) (Ny)
  Som ledamot i Klimatkommunernas styrelse har hon varit med och pushat det lokala klimatarbetet framåt i Sverige. Som sakkunnig i Miljömålsberedningen förde hon in ett större kommunalt perspektiv. Och som Uppsalas kommunalråd med ansvar för miljö och klimat var hon också med i beslutet om att divestera, instifta fler naturreservat och driva igenom skärpta klimatmål.
 2. Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells (54)
  Ragnsells rekrytering av Max före detta hållbarhetschef Pär Larshans visar att man på allvar prioriterar hållbarhetsfrågan. Pärs goda ledarskap, hans nytänkande och hans passion för miljö- och hållbarhet gör honom till en inspirationskälla för hela verksamheten.
 3. Johan Hassel, vd på Global Utmaning (Ny)
  Johan Hassel har som vd på tankesmedjan Global Utmaning bidragit till att lyfta hållbarhet ur ett bredare perspektiv än bara miljö och klimat. Hur kan hälsobiståndet anpassas för att leva upp till FN:s hållbarhetsmål? är en av frågorna som ställts under året. Han är också medlem i regeringens Agenda 2030-delegation.
 4. Sara Nordbrand, hållbarhetsanalytiker på Svenska Kyrkans finansenhet (20)
  Svenska Kyrkan strävar efter att äga bolag som bidrar till en hållbar utveckling och är aktiva ägare som verkar genom dialog med företag och samverkan med andra investerare. Här har hållbarhetsanalytikern Sara Nordbrand en nyckelposition och ställer tydliga krav för kapitalet som nationellt uppgick till drygt 6,8 miljarder kronor 2015.
 5. Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson (C) och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet (Ny)
  Miljö- och Jordbruksutskottets vice ordförande Kristina Yngwe har snabbt blivit en stark röst i miljödebatten. Med sin orädda stil utmanar hon klimat- och miljöministern samtidigt som hon presenterar konkreta lösningar på de miljöproblem vi står inför.
 6. Thomas B Johansson, professor emeritus vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet (Ny)
  Den tidigare utredaren för en fossiloberoende fordonsflotta anses vara en av landets främsta energiexperter och har även högt anseende internationellt. Han fastnar inte i energifrågan utan väver samman den med större perspektiv kring hållbar utveckling och tillväxt.
 7. Anders Enetjärn, vd på Enetjärn Natur (Ny)
  Minska förlusten av naturvärden och ekosystemtjänster genom ekologisk kompensation. Få i hållbarhetsvärlden har nog missat det angelägna budskapet som ständigt framförs av Enetjärn Naturs vd Anders Enetjärn som på kort tid gått från enmansföretag till större skala. Genom sitt samarbete med företag och kommuner konkretiserar han de ofta svårgreppbara formuleringarna om naturkapital i debatten.
 8. Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter (89)
  Han har satt press på bankerna i en mer hållbar riktning och gett konsumenterna tydligare information om hur bankernas policys och beslut kring långivning och investeringar påverkar hållbarhetsfrågorna. Förutom ett stort mod gör Jakob Königs bakgrund inom finans kombinerat med hans starka engagemang för miljö och mänskliga rättigheter att han är ett namn att räkna med.
 9. Clara Lidström, bloggare, författare och föreläsare under namnet Underbara Clara (Ny)
  Skriver och bloggar om en mer hållbar livsstil och inspirerar sina följare att ta små steg i vardagen. Förutom miljöanpassad städning, ekologisk mat och medvetenhet kring kemikalier lyfter hon jämställdhetsfrågan ur ett vardagligt perspektiv.
 10. Richard Bergfors, vd på Max (Ny)
  Under Richard Bergfors ledning har Max inspirerat en hel bransch med sitt hållbarhetsarbete. Max var bland annat den första snabbmatskedjan i världen som klimatkompenserade sina hamburgare och under det gångna året påbörjade man också omställningen mot en mer klimatsmart meny med flera vegetariska alternativ, en positiv förändring som fått stort genomslag.
 11. Ann-Kristin Belkert, chef för Citylab på Sweden Green Building Council (Ny)
  Som chef över Citylab, certifieringssystemet för stadsdelar, har Ann-Kristin Belkert stort inflytande över hur vi bygger hållbara städer i framtiden.

Tillbaka till hela listan här.