Personerna på plats 81-101 på listan

 1. Johan Florén, ordförande för Swesif och chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden (Ny)
  I maj lanserade Swesif Hållbarhetsprofilen, ett komplement till finansiella fondfaktablad, på den privata marknaden och efter fem månader hade hela 26 fondbolag anslutit sig.
 2. Hans Wallenstam, vd på Wallenstam (33)
  Familjeföretags-vd:n har skapat ett självförsörjande bolag och fastighetsbestånd och är en förebild som vågar ta steget mot förnybar energi. Främst är det vindkraft som gäller men investeringar har även gjorts i solenergi.
 3. Parul Sharma, Head of CSR Compliance på Vinge (Ny)
  I höstas tillträdde Parul Sharma sin tjänst på advokatbyrån Vinge. Även i sin nya roll som antikorruptionsexpert för hon fram skarpa argument och budskap inom hållbarhetsområdets sociala sfär. Som ordförande i regeringens nya delegation för att genomföra FN:s hållbarhetsmål i Sverige får hon en central roll även inom politiken.
 4. Ylva Öhrnell, ordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och miljöchef på DHL (64)
  Ordföranden för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv fortsätter att bidra till ökad kunskap, att samla erfarenheter och bilda en viktig kontaktyta för näringslivets hållbarhetsdiskussion. Därtill sitter hon på en viktig post som miljöchef på ett transportbolag i en bransch där klimatfrågan är brännhet.
 5. Elin Bergman, ansvarig för företagssamarbeten på Världsnaturfonden WWF och ordförande för Cradlenet (Ny)
  Elin Bergman ansvarar inte bara för några av Världsnaturfondens viktigaste företagssamarbeten, hon är också en populär föreläsare i hållbarhetsfrågor, med specifikt fokus på cirkulär ekonomi. Utöver sitt arbete på WWF är Elin också styrelseordförande i nätverket Cradlenet, vars mål är att driva näringslivets omställning i en mer resurseffektiv riktning.
 6. Sven Hagströmer, finansman (Ny)
  Använder sitt inflytande i näringslivet för att lyfta jämställdhetsfrågan och sociala frågor inom hållbarhetsområdet. Grundare av stiftelsen Albright som verkar för ett mer jämställt näringsliv och Berättarministeriet som driver skrivarverkstäder för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.
 7. Anna Sternbeck, tf enhetschef på avdelningen för internationella relationer på Svenska Institutet (Ny)
  Annas påverkan sträcker sig långt utanför Sverige, till Asien, Afrika och nordöstra Europa genom de hållbarhetsprogram som hon driver. Ett av programmen för hållbart företagande och ansvarsfullt ledarskap riktar sig till unga ledare i asiatiska länder med fokus på handel, industri och offentlig sektor.
 8. Paul Alarcón, hållbarhetschef Stockholms stad (Ny)
  Stockholms stads hållbarhetschef leder bland annat kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm som 2015 släppte sin första delrapport. Problematiserar, nyanserar och lyfter segregation och andra sociala hållbarhetsfrågor på agendan.
 9. Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig på Ikea Sverige (19)
  För möbeljättens hållbarhetsansvarige handlar det lika mycket om att göra företaget självförsörjande på förnybar energi som att inspirera kunderna att leva mer hållbart och att ha en positiv inverkan på samhällen där företaget finns. Förutom arbetet med mer hållbar mat, mer hållbar bomull och bara led-lampor väntar många nu på besked om Ikea Sverige ska börja sälja solceller, ett beslut som närmar sig, enligt Carlehed.
 10. Kaj Török, strategiansvarig på Futerra (Ny)
  Hållbarhetskonsulten har jobbat engagerat och envist med hållbarhetskommunikation i 20 år och är med och påverkar stora företag som vill göra skillnad.
 11. John Howchin, generalsekreterare för AP-fondernas etikråd (15)
  Generalsekreteraren för AP-fondernas etiska råd ser tydliga kopplingar mellan hållbarhet och avkastning. Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete bidrar etikrådet genom att driva på företag världen över att jobba mer med hållbarhet. Sedan miljöanalytikern John Howchin klev på sin post har AP-fonderna stärkt sitt arbete med att driva miljö- och etikfrågor i bolagen de har ägande i utomlands.
 12. Jakob Lagercrantz, projektledare på 2030-sekretariatet och konsult (Ny)
  I sin roll som projektledare för 2030-sekretariatet, som har i uppgift att säkerställa en fossilbränsleoberoende fordonsflotta i Sverige 2030, har konsulten Jacob Lagercrantz en viktig position i miljösverige. Med en bakgrund i organisationer som Greenpeace, Ecoplan och Gröna Bilister bidrar Jacob Lagercrantz med välbehövlig kompetens och erfarenhet.
 13. Hanna Roberts, vd på GES Investment Services (Ny)
  GES är den kunskapsbank som fonder, pensionsförvaltare med flera anlitar när det gäller hållbarhetsplaceringar. Hanna Roberts roll är viktig och mycket positivt påverkande. Tidigare var hon Amnestys svenska ordförande och har även suttit i organisationens internationella styrelse.
 14. Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace (Ny)
  Greenpeaces kampanjledare på energi- och klimatområdet har under året främst hörts i debatten om Vattenfalls brunkol och i kärnkraftsfrågan. Han räknas som en av miljörörelsens främsta energiexperter och driver enträget på för mer sol- och vindenergi. Under fjolåret blev han den trettonde mest inflytelserika opinionsbildaren inom hållbarhet på sociala medier, enligt Sustainability Engagement Mapping.
 15. Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C) (Ny)
  Som EU-parlamentariker har Centerpartiets Fredrick Federley blivit en av de starkaste motståndarna mot antibiotikaanvändning i djuruppfödning. Hans idoga arbete gav konkreta resultat när utskottet för miljö, folkhälsa och matsäkerhet ställde sig bakom hans förslag för strängare regler för antibiotika i djurhållning. Fredrick Federley har också tagit sig an den kontroversiella frågan om handel med utsläppsrätter inom EU.
 16. Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn (Ny)
  Miljöchefen på Göteborgs hamn har varit en pådrivande kraft bakom ställningen som en av världens mest proaktiva hamnar inom hållbarhet. Som en del av Göteborgs Stads miljöprogram har Göteborgs Hamn drivit igenom elanslutning av fartyg, miljörabatter till miljövänliga fartyg, och minskade utsläpp i den egna verksamheten.
 17. Lena Ander, generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och hållbarhetskonsult på ÅF (82)
  Med lång erfarenhet från hållbarhetsarbete i näringslivet har hon lyft frågan om hur de konventionella miljöcheferna måste anpassa sig till dagens hållbarhetsarena. Hon tog över som NMC:s generalsekreterare 2014 och har sedan dess förnyat och förbättrat organisationen samt stärkt nätverkets position.
 18. Viveka Risberg, programdirektör för social hållbarhet på Axfoundation (68)
  Efter sin tid på Swedwatch är Viveka Risberg nu ansvarig för de sociala projekten på Axfoundation. Där har hon visat sig vara en stark tillgång inom sociala hållbarhetsfrågor och flera intressanta projekt har dragit igång under hösten.
 19. Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan (53)
  Gröna hyresavtal, miljöcertifiering av byggnader och gröna företagsobligationer är några av de banbrytande förändringar som Anna Denell varit med och tagit fram för Sveriges största fastighetsbolag. Förändringsprojekten visar att det finns en tydlig koppling mellan lönsamhet och miljönytta, något som gjort att de uppmärksammats även utanför Sverige. Anna Denell utsågs till ”Årets samhällsbyggare 2015” av organisationen Samhällsbyggarna.
 20. Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare för Social Venture Network Sweden (Ny)
  Den 1 november i år tillträdde Karin Strömqvist Bååthe sin nya roll som generalsekreterare för Social Venture Network Sweden. Genom sin roll och sin erfarenhet från stora bolag som DHL, Coca-Cola och Tyska Posten har hon inflytande och möjlighet att påverka och förnya näringslivets syn på affärer.
 21. Charlotta Brask, hållbarhetschef på Stockholms läns landsting (Ny)
  Som hållbarhetschef för en organisation med 44 000 medarbetare inom kollektivtrafik, sjukvård, regionplanering och kultur kan man inte överskatta Charlotta Brasks roll för hållbarhetsfrågan i Stockholmsregionen.

Tillbaka till hela listan.