PFAS-ämnen upptäckta i flera arktiska rovdjur

Norska forskare har funnit PFAS-ämnen och klorerade flamskyddsmedel i prover man tagit från fler arktiska rovdjur.

I en studie som genomfördes på uppdrag av det norska miljödirektoratet hittade man de skadliga miljögifterna i samtliga prover som togs på isbjörnsblod, från levern på vikarsälar och ägg från vittrutar och tretåig mås.

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av högfluorerade ämnen i den arktiska faunan för att se hur dessa föreningar kan transporteras långa sträckor. Enligt de norska forskarna är studien viktig för utvärderingar av kemikalierisker och vid instiftan av internationella regler.

PFAS kallas också högfluorerade kemikalier. De har funnts i över 60 år och används i allt från regnskydd till smink, brandskum, rengöringsmedel, möbeltyg, mattor och elektronik. Högfluorerade kemikalier är extremt svårnedbrytbara de kan tas upp av djur och människor och lagras i levern, hjärnan och blodet. Forskning har visat att högfluorerande ämnen påverkar immun- och hormonsystem och kan få negativa effekter för reproduktionen. Enligt en studie som genomförts av svenska kemikalieinspektionen och nordiska kemikaliegruppen kommer mer än 99% av PFAS som upptäckts från okända källor.

Läs studien här