Pilotfall kan stärka enskildas rätt mot kommuner i avloppsfrågan