Plastutredning kommer föreslå kunskapsplattform om plast