Politiker i Göteborg vill införa reningssteg för läkemedelsrester