Positiva reaktioner på slutrapport från EU:s expertgrupp för hållbar finans