”Positivt att Villaägarna stöder förbättrad rening av enskilda avlopp i känsliga områden”

DEBATT/SLUTREPLIK Ska Östersjöns miljö förbättras krävs fokus på alla näringskällor som bidrar till övergödningen, skriver företrädare för stiftelsen BalticSea2020.

Vi ställer oss bakom Havs- och vattenmyndighetens förslag till differentiering av reningskraven beroende på var i Sverige ett enskilt avlopp är beläget. Det är positivt att Villaägarna i sin replik på vårt inlägg (Aktuell Hållbarhet 21/12) stöder förbättrad rening av enskilda avlopp i känsliga områden som Värmdö. Förhoppningsvis sträcker sig samsynen till hela Svealandskusten och andra utsatta kustområden, där många fastigheter med enskilda avlopp ligger.

Förbättrade enskilda avlopp skulle vara positivt både för dricksvattenkvaliteten och vattenkvaliteten i skärgårdsmiljön. Det skulle också innebära ett bidrag till minskningen av den totala näringstillförseln till Östersjön. Det finns större näringskällor till Östersjön som kan vara kostnadseffektiva att åtgärda, men ska vi nå framgång med att förbättra Östersjöns miljö, måste fokus ligga på alla näringskällor som bidrar till Östersjöns övergödning.

Linda Kumblad, projektledare BalticSea2020, docent marin ekotoxikologi
Emil Rydin, projektledare BalticSea2020, docent limnologi
Conrad Stralka, verksamhetschef BalticSea2020

____________

Läs fler debatter på Aktuell Hållbarhet.