Preem gasar med biodrivmedel

Investerar 355 miljoner kronor och fördubblar produktionen, enligt ett pressmeddelande.

Preem uppger att den så kallade IsoGHT-anläggningen på bolagets raffinaderi i Göteborg nu har startat –  trots att det politiska läget är ovisst om vilka skatter och kvotregler som ska gälla efter 2016 för grönt bränsle.

– Vi väljer att gå i framkant för att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det känns bra att arbetet med anläggningen nu är klart efter närmare ett års intensivt arbete och glädjande nog har allt löpt smidigt efter tidplan. Sverige behöver en betydligt större andel gröna drivmedel i framtiden framför allt om vi ska nå regeringens uppsatta miljömål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen 2030, säger Petter Holland, vd för Preem.