PRI: Klädföretag behöver bättre relationer med leverantörer