PRI:s medlemmar uppmanas att investera 700 miljarder i förnybar energi