Privat jättedonation till KTH

KTH får en privat donation på 70 miljoner kronor. Donationen är en av de större privata i KTH:s historia.

Donationen ska i huvudsak användas för ”forskningsändamål genom anskaffning av högkvalificerad medicinsk utrustning inom avbildningsområdet”, skriver KTH i ett pressmeddelande.

Målet är att skapa en infrastruktur som utgör en plattform för forskningssamverkan mellan KTH, Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset inom området medicinsk teknik.