Prognos: Bilägandet minskar med 80 procent till 2030

I USA kommer privat bilägande att minska med 80 procent fram till år 2030. Istället kommer bilarna att ägas av företag i delningsekonomin. Det är några av slutsatserna som presenteras i en ny rapport.

I USA kommer privat bilägande att minska med 80 procent fram till år 2030. Istället för att äga en bil kommer amerikanerna att använda sig av elektriska, självkörande bilar som cirkulerar i städerna, och som ägs av företag inom delningsekonomin. Detta kommer få stora konsekvenser för såväl stadsplanering som den amerikanska ekonomin. Det här är några av slutsatserna i en ny rapport från den brittiska tankesmedjan RethinkX.

Enligt rapporten kommer antalet personbilar på amerikanska vägar att minska från 247 miljoner till 44 miljoner mellan 2020 och 2030. En bil som säljs i USA idag står parkerad mer än 95 procent av tiden. Men när människor istället delar på bilarna kommer det innebära att färre bilar färdas längre sträckor. Detta gör att mark som tidigare använts till parkeringsplatser frigörs och kan användas till andra saker. I vissa städer, som San Fransisco, har man redan börjat förbereda sig för en sådan framtid genom att göra om ett antal parkeringsplatser till ”parklets”, en slags kombination av parkeringsplatser och parker där man odlat gräs och blommar och ställt upp bänkar.

Enligt rapporten från RethinkX kommer det att bli mellan fyra och tio gånger billigare för familjer att använda sig av de nya hyrbilarna, jämfört med att äga en bil. Insparade transportkostander kommer att uppgå till 1 biljon dollar som blir en boost för den amerikanska ekonomin.

Länk till rapporten