Prognos: Mindre än hälften av köttet från djur

Miljövänligare alternativ till konventionell köttkonsumtion ser ut att dominera livsmedelsmarknaden år 2040.

Utveckling av den globala köttkonsumtionen, i miljarder US-dollar. Till år 2040 förutspås den konventionella köttindustrin tappa mer än en tredjedel av marknaden. Källa: AT Kearney

Odlat kött och veganska alternativ har både etiska och ekologiska fördelar över konventionell köttproduktion. Och nya tekniker för framställning av kött och köttliknande produkter kommer helt forma om livsmedelsindustrin. Det skriver konsultföretaget AT Kearney i en ny rapport. Förändringen kommer enligt rapporten gå så fort att majoriteten av det kött som konsumeras år 2040 inte kommer från djur i konventionell bemärkelse. Istället kommer odlat kött stå för 35 procent och veganska alternativ för 25 procent. Endast 40 procent av köttkonsumtionen kommer baseras på konventionell djurhållning. De alternativa produkterna utgör i dag en liten del av marknaden men kommer enligt prognosen att öka snabbt från cirka 10 procent år 2025 till sammanlagt 60 procent år 2040.
”Nya lösningar inom bioteknik kommer inte bara omkullkasta köttindustrin utan hela livsmedelssektorn, eftersom produkter som mjölk, ägg, gelatin och fisk kan framställas med nya tekniker”, skriver författarna bakom rapporten.

Rapporten lyfter även fram ekologiska fördelar med ersättningsprodukter till konventionellt kött. Det handlar bland annat om att inga djur kommer till skada och betydligt mindre påfrestningar på ekologiska värden på land och i vatten. Däremot är de nya teknikerna i dag väldigt energikrävande. Det förutspås dock minska avsevärt över tid.

Läs rapporten