Projektet Örndalen stoppas av miljödomstol – igen

I veckan har Mark- och miljödomstolen i Östersund avslagit Örndalen Exploatering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en skid- och turistanläggning i Härjedalens kommun, med tillhörande vattenverksamhet.

Foto: Alexander Cahlenstein/ Flickr

Därmed ser det allt mörkare ut för intressenter och investerare bakom Örndalen Resort som vill etablera den första nya större alpina anläggningen i Sverige på 25 år.

Mark- och miljödomstolen bedömer att verksamheten riskerar att skada fortplantningsområden och viloplatser för de kungsörnar som finns i området. Verksamheten strider därför mot artskyddsförordningen och tillstånd kan av den anledningen inte beviljas, menar domstolen.

Därmed drabbas projektet av ytterligare ett av många bakslag. Redan för fyra år sedan sade domstolarna nej till projektet, då i en något annorlunda form.

Den gången skakade man av sig förlusten, sökte nytt kapital och gick tillbaka till ritbordet, försökte tolka domstolarnas invändningar och reviderade hela projektet med hänsyn till örnarna i dalen.

Under år 2015 inlämnades en ny tillståndsansökan till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som nu har prövats av mark- och miljödomstolen med negativt resultat för projektet.

Mats Svensson, talesperson för Örndalen Resort, är väldigt överraskad i dag.
– Vi trodde det skulle gå igenom. Vi har gjort radikala förändringar i projektet för att på alla sätt skydda djurlivet. Sedan finns det nya kunskaper i dag om hur örnar påverkas av den här typen av etableringar, säger han till Aktuell Hållbarhet.

I dagens dom avfärdar mark- och miljödomstolen alla övriga invändningar som gjorts i målet, till exempel att miljökonsekvensbeskrivningen inte skulle vara tillräcklig. I målet var två ledamöter skiljaktiga och ville tillåta verksamheten i enlighet med bolagets ansökan. Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Mats Svensson är inte beredd att säga något om hur man ska gå vidare. Först måste man läsa domen och rådgöra med projektets finansiella intressenter. Men byggstart var tänkt i höst, och med tanke på hur rättsprocesser fungerar är en byggstart nu möjlig först våren 2019, om Mark- och miljööverdomstolen har en motsatt uppfattning i frågan.

Mats Svenson har varit med om mycket i det här projektet och säger.
– Det enda som är riktigt utrotningshotat i Härjedalen är människor. Vi tycker att vi har haft en förtrolig dialog med dem som precis som vi värnar om djurlivet och att vi kan skapa något som tillfredsställer alla. Men där är vi tyvärr inte än.