Propositioner om energimål och kärnkraftsansvar genomför energiöverenskommelsen