Propositioner om uranutvinning och främmande invasiva arter överlämnade till riksdagen