Protestaktion mot sandsugning i Öresund

I morgon planeras en protestaktion mot att den danska Naturstyrelsen gett tillstånd att använda stora sandsugar i Öresund. Nu hotas både fisket och miljön i det hittills fredade sundet skriver Greenpeace i ett pressmeddelande.

I morgon planeras en protestaktion mot att den danska Naturstyrelsen gett tillstånd att använda stora sandsugar i Öresund. Öresund är ett av de få marina områden i svenska och danska vatten där det skadliga fisket med bottentrål är helt förbjudet.

Trålförbudet infördes 1932 för att minska risken för olyckor i det trånga och tätt trafikerade sundet men en positiv bieffekt är att Öresund idag har Östersjöregionens starkaste torskbestånd, ett bestånd som frodas i en relativt orörd miljö och ger goda fångster till både garnfiske och sportfisket. Men nu hotas både fisket och miljön skriver Greenpeace i ett pressmeddelande.

– Sandsugningen i Öresund är en katastrof. Havsbottnens översta lager sugs bort helt och det tar upp till 20 år tills naturen återhämtat sig. Att den här ödeläggelsen pågår i ett av Öresunds finaste naturområden är helt oacceptabelt. Till exempel har djupet på en av de viktigaste fiskeplatserna ökat från 7,5 till 12-13 meter, Jens P. Jeppesen, marinbiolog och akvariechef på Øresundsakvariet.