Råd i stället för delegation när hållbara städer åter ska lyftas