Rådet för hållbar stadsutveckling vill identifiera konflikter