Ramböll får ny hållbarhetsansvarig

I höstas beslutade Ramböll att företaget skulle ha en hållbarhetsansvarig. David Lindgren blir den första att tillträda den nyskapade rollen.

Grattis till nya jobbat, hur kom det sig att du sökte den här tjänsten?
– Det här är en ny roll som Ramböll skapade i höstas. Jag har jobbat som miljö- och hållbarhetssamordnare för byggprojekt och stadsutveckling på Ramböll sedan 2008 så de frågade mig om jag ville bli hållbarhetsansvarig istället.

Hur kommer din nya tjänst skilja sig från din tidigare roll?
– Tidigare har jag jobbat ganska informellt på korta internuppdrag för olika saker. Nu får jag ett mer officiellt och permanent uppdrag. Jag kommer att jobba brett med utveckling av tjänster och med att föra debatt kring hållbarhetsområdet och med att hjälpa de olika enheterna att se sin roll i den här helheten. Det är inte alltid så lätt, man är ju ofta inne i sitt eget tankesätt. Då kan det vara bra med någon som ser saken ur ett nytt perspektiv och sedan är det också viktigt att vi får någon som jobbar med de här frågorna och tar upp dem till Sverigeledningen så att det blir en del av det strategiska, långsiktiga arbetet.

Hur kommer du att bygga upp den här nya rollen?
– Under våren kommer jag ägna mig åt omvärldsanalys och att göra en kartläggning av hur samhällsdebatten ser ut, och hur våra kunder jobbar. Jag kommer också att ha ett antal dialogmöten med olika enheter i hela organisationen. När jag träffar folk som jobbar med byggnader så blir det en vinkling av frågorna som är aktuell för dem, och när jag jobbar med folk som bygger reningsverk så får jag vinkla samhällsanalysen mot deras frågor. Man får föra en dialog som är anpassad för varje disciplin. Huvudsaken är att man kan hjälpa folk att se sin egen roll i det här hållbarhetsarbetet.