Rapport: Ekosystemtjänster ger klirr

Sverige bör lära av Finland när det gäller att ta vara på ekosystemtjänster.

Det här artikeln publicerades i omvärldsbrevet Miljöaktuellt Idag den 28 maj.

Finlands nationalparker omsätter 1,2 miljarder kronor och genererar 1 256 årsarbeten, enligt siffror från finska Forststyrelsen.

I Finland samverkar offentlig förvaltning och privata turistföretag, vilket gynnar lokal utveckling och skapar jobb.

– Den nytta som nationalparkerna medför för den lokala ekonomin växer mer än antalet besökare. Viljan att köpa tjänster skapar en god grund för att utveckla verksamheten i företag, säger Anneli Leivo, chef för Forststyrelsens naturtjänster.

Under 2014 hade Finlands 38 nationalparker och tillsammans 2,3 miljoner besökare. Enligt Forststyrelsens naturtjänster bidrar en euro till turistintäkter på 10 euro kring Finlands nationalparker. Sverige har 29 nationalparker som 2014 hade 2,4 miljoner besökare, enligt Naturvårdsverket.

– Vi är två nordiska länder med liknande natur, båda är med i EU och vi har ungefär samma syn på allemansrätten. Det som är verklighet i Finland borde rimligen även vara möjligt att göra i Sverige. Om dessutom, låt oss säga 500 nya jobb och lokala turistintäkter på en halv miljard kronor årligen ligger i potten, är ju frågan vad vi väntar på. Naturvårdsverket måste prioritera frågan mycket högre och det är dags att regeringen tar ett initiativ på området, säger Per Jiborn, verksamhetsansvarig på Ekoturismföreningen.