Rapport: Fjärde AP-fonden världsledande i hantering av klimatrisker