Rapport: ”Ge statligt stöd åt cirkulära företag”

Rapport pekar ut flera policyförslag för att komma igång med cirkulära ekonomin.

Almas Heshmati.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 17 december.

Det krävs större ekonomiska incitament för att entreprenörer ska vilja skapa affärer genom att laga, återvinna och se avfall som en resurs. Det konstateras i Entreprenörskapsforums rapport om implementering av den cirkulära ekonomin, A Review of the Circular Economy and its Implementation.
– En cirkulär ekonomi har positiva effekter för alla. Utsläppen minskar och nya jobb skapas. Dessutom tjänar industrin på tätare koppling mellan de ekonomiska och miljömässiga vinsterna, säger Almas Heshmati, professor vid Jönköping International Business School och författare av rapporten.

Enligt Heshmati förutsätts entreprenörer idag bidra till den cirkulära ekonomin genom att upptäcka och dra nytta av marknadsmisslyckanden. För att få fart på kretsloppstänkandet föreslår han ett antal styrmedel, däribland en grön skatteväxling, lagstiftning för att förhindra eller reglera miljöförstörande tekniker och att sprida kunskap om hållbart företagande. Han menar även att staten kan ge stöd till entreprenörer som tar fram teknologi för avancerad avfallshantering.

Läs hela rapporten här (pdf).