Rapport: Global uppvärmning oroar inte svenskar

Nyhetsflödet domineras just nu om konsekvenserna av den globala uppvärmningen i kölvattnet av den pågående klimatkonferensen i Paris. Men enligt en ny studie oroar sig få svenskar för de negativa effekterna av uppvärmningen.

Den globala uppvärmningen oroar inte svenskar överlag, enligt studien, trots konsekvenserna med exempelvis katastrofala översvämningar. Wikimedia Commons

30 000 personer i 60 länder har deltagit i studien och svarat på frågor om bland annat framtidstro under varje kvartal.   På frågan om vad som är deras största oro inför framtiden svarade bara sex procent av svenskarna i septembermätningen att de är bekymrade över den globala uppvärmningen. Indier och amerikaner bekymrar sig enligt rapporten mest för den globala uppvärmningen. Tolv procent av indierna och tio procent av amerikanarna uppger att de känner sig oroliga.

– Våra mätningar visar att det är få svenskar som visat någon större ängslan över klimatuppvärmningen de senaste åren, säger ÅsaBritt Hermansson, vd på Nielsen i Sverige, och tillägger:

– Det ska bli intressant att se om den pågående klimatkonferensen i Paris kommer att påverka svenskarnas attityder.

Det här oroar sig svenskarna över:
1) Ekonomin 25 procent
2) Immigration 18 procent
3) Brottslighet 18 procent
4) Terrorism 16 procent
5) Hälsan 14 procent
(…)
Globala uppvärmningen 6 procent

Läs rapporten (pdf)

Fotnot: Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) är ett globalt performance management-företag som skapar övergripande förståelse för vad konsumenterna tittar på och vad de köper (Watch and Buy).  Läs mer om företaget här.