Rapport: Konsumenternas hållbarhetskrav på företagen har mognat