Rapport: Kryssningsfartyg skiter i Östersjön

Kryssningsfartygen i Östersjön är en guldgruva för ägarna. Samtidigt dumpar de flytande hotellen uppskattningsvis 850 miljoner liter toaavfall i havet.

Det här visar en ny WWF-undersökning, Skit inte i Östersjön, som i dag har fått stort genomslag i pressen.

För fritidsbåtar är det förbjudet att göra sig av med toalettavfall på svenskt vatten. Samtidigt släpper de gigantiska passagerarfartygen alltså ut kolossala mängder. Enligt rapporten tar bara en av 29 kryssningsoperatörer i Östersjön hand om sitt toalettavfall.

Toautsläpper leder till övergödning och skadar miljön. Trots det är motståndet till att stoppa miljöförstörelsen näst intill kompakt inom kryssningsindustrin. FN:s sjöfartsorganisation (IMO) tog beslut om att ett stopp för utsläpp av avloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön ska träda i kraft nästa år, men på grund av upproret från berörda kryssningsrederier kommer förbudet att börja gälla tidigast 2019.

– Det här är en helt onödig belastning för Östersjön som bör åtgärdas så fort som möjligt, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén.

– Kryssningsindustrin tjänar stora pengar på turismen varje år och har ett ansvar att minska påverkan på miljön för att kunna erbjuda sina kunder ett rent och friskt hav.  Den skjuter sig själv i foten när de motarbetar ett starkare regelverk, säger Åsa Ranung, chef för WWF:s vattenmiljöarbete.

Läs mer här.